Sách TK Tiếng Việt
720 TRA
Trần Đình Thọ các tác phẩm hội họa và đồ họa :
DDC 720
Nhan đề Trần Đình Thọ các tác phẩm hội họa và đồ họa : Paintings and Graphics
Thông tin xuất bản H. : Mỹ Thuật, 2004
Mô tả vật lý 131 tr. : Tranh, ảnh ; 25 cm
Từ khóa tự do Đồ họa
Từ khóa tự do Hội họa
Địa chỉ 34Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng(1): 42200503
000 00000nam#a2200000ui#4500
00176415
0022
004F4C61327-8C8C-4A6D-89C6-91E8820E5D20
005202211251052
008081223s2004 vm| vie
0091 0
039|y20221125105235|zdtmkhue
082 |a720|bTRA
245 |aTrần Đình Thọ các tác phẩm hội họa và đồ họa : |bPaintings and Graphics
260 |aH. : |bMỹ Thuật, |c2004
300 |a131 tr. : |bTranh, ảnh ; |c25 cm
653 |aĐồ họa
653 |aHội họa
852|a34|bKho Thư viện 422 Vĩnh Hưng|j(1): 42200503
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 42200503 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 720 TRA Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào