Sách TK Tiếng Việt
709.597 MYT
Mỹ thuật Việt Nam đương đại
DDC 709.597
Nhan đề Mỹ thuật Việt Nam đương đại
Nhan đề khác The Contemporary Fine Arts of VietNam
Thông tin xuất bản H. : Mỹ Thuật, 1997
Mô tả vật lý 23 cm
Tùng thư Hội Mỹ thuật Việt Nam; Nhà Triển lãm 16 Ngô Quyền Hà Nội
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Mỹ thuật
Địa chỉ 34Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng(1): 42200501
000 00000nam#a2200000ui#4500
00176414
0022
004A6BEF4BB-56A4-440D-8199-185CF5ED0424
005202211251046
008081223s1997 vm| vie
0091 0
039|y20221125104623|zdtmkhue
082 |a709.597|bMYT
245 |aMỹ thuật Việt Nam đương đại
246 |aThe Contemporary Fine Arts of VietNam
260 |aH. : |bMỹ Thuật, |c1997
300 |c23 cm
490 |aHội Mỹ thuật Việt Nam; Nhà Triển lãm 16 Ngô Quyền Hà Nội
653 |aViệt Nam
653 |aMỹ thuật
852|a34|bKho Thư viện 422 Vĩnh Hưng|j(1): 42200501
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 42200501 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 709.597 MYT Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào