Sách TK Tiếng Việt
720
Kỷ yếu hội thảo Thẩm mỹ môi trường
DDC 720
Nhan đề Kỷ yếu hội thảo Thẩm mỹ môi trường
Thông tin xuất bản Mỹ Thuật, 2002
Mô tả vật lý 292 tr. ; 24 cm
Tùng thư Trường Đại học Mỹ Thuật Hà Nội, Viện Mỹ Thuật
Từ khóa tự do Thẩm mỹ
Từ khóa tự do Môi trường
Địa chỉ 34Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng(1): 42200500
000 00000nam#a2200000ui#4500
00176413
0022
0042BD094B7-ABCA-449C-87DD-095F8B430ABB
005202211251042
008
0091 0
039|y20221125104215|zdtmkhue
082|a720
245 |aKỷ yếu hội thảo Thẩm mỹ môi trường
260 |bMỹ Thuật, |c2002
300 |a292 tr. ; |c24 cm
490 |aTrường Đại học Mỹ Thuật Hà Nội, Viện Mỹ Thuật
653 |aThẩm mỹ
653|aMôi trường
852|a34|bKho Thư viện 422 Vĩnh Hưng|j(1): 42200500
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 42200500 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 720 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào