Sách TK Ngoại Văn
720 KI-E
1000 bags, tags & labels :
DDC 720
Tác giả CN Eldridge, Kiki
Nhan đề 1000 bags, tags & labels : Distinctive Designs for every industry / Kiki Eldridge
Thông tin xuất bản Rockport Publisgers, 2006
Mô tả vật lý 319 tr.
Từ khóa tự do Bags
Từ khóa tự do Labels
Từ khóa tự do Tags
Địa chỉ 34Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng(1): 42200496
000 00000nam#a2200000ui#4500
00176409
0023
0046AD45ED1-50BA-4C15-B619-B9865662BA31
005202211251027
008081223s2006 xxu eng
0091 0
020|a1592531830
039|y20221125102757|zdtmkhue
082 |a720|bKI-E
100 |aEldridge, Kiki
245 |a1000 bags, tags & labels : |bDistinctive Designs for every industry / |cKiki Eldridge
260 |bRockport Publisgers, |c2006
300 |a319 tr.
653 |aBags
653 |aLabels
653 |aTags
852|a34|bKho Thư viện 422 Vĩnh Hưng|j(1): 42200496
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 42200496 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 720 KI-E Sách Ngoại Văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào