Sách TK Ngoại Văn
BUY
Buyer's Guide
DDC
Nhan đề Buyer's Guide
Thông tin xuất bản Labour - Social Publishing House, 2007
Mô tả vật lý 114 tr.
Địa chỉ 34Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng(2): 42200490, 42200502
000 00000nam#a2200000ui#4500
00176403
0023
00486EFF1B8-6B4C-42BB-8935-0B0C51FBB625
005202211241611
008081223s2007 xxu eng
0091 0
039|y20221124161142|zdtmkhue
082 |bBUY
245 |aBuyer's Guide
260 |bLabour - Social Publishing House, |c2007
300 |a114 tr.
852|a34|bKho Thư viện 422 Vĩnh Hưng|j(2): 42200490, 42200502
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 42200490 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng BUY Sách Ngoại Văn 1
2 42200502 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng BUY Sách Ngoại Văn 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào