Sách TK Ngoại Văn
720 DES
Designing Corporate identity :
DDC 720
Nhan đề Designing Corporate identity : Graphic design as a business strategy
Thông tin xuất bản Pat matson knapp, 2001
Mô tả vật lý 159 p.
Từ khóa tự do Designing
Từ khóa tự do Coprorate
Từ khóa tự do Identity
Địa chỉ 34Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng(1): 42200489
000 00000nam#a2200000ui#4500
00176402
0023
004A53279D8-246A-4835-9973-6ECBC636C27C
005202211241600
008081223s2001 xxu eng
0091 0
020|a1564967972
039|y20221124160044|zdtmkhue
082 |a720|bDES
245 |aDesigning Corporate identity : |bGraphic design as a business strategy
260 |bPat matson knapp, |c2001
300 |a159 p.
653 |aDesigning
653 |aCoprorate
653 |aIdentity
852|a34|bKho Thư viện 422 Vĩnh Hưng|j(1): 42200489
890|a1|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 42200489 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 720 DES Sách Ngoại Văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào