Sách TK Ngoại Văn
725.23 MI-C
Architecture for Architects /
DDC 725.23
Tác giả CN Crosbie, Michael J.
Nhan đề Architecture for Architects / Michael J. Crosbie
Thông tin xuất bản Australia : The Images Publishing Group Pty Ltd, 2006
Mô tả vật lý 183 p.
Từ khóa tự do Title
Từ khóa tự do Architectural offices
Địa chỉ 34Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng(1): 42200485
000 00000nam#a2200000ui#4500
00176397
0023
004DDC089F0-7767-4AB9-90A5-394B9E6FEC75
005202211241444
008081223s2006 xxu eng
0091 0
020|a1920744916
039|y20221124144455|zdtmkhue
082 |a725.23|bMI-C
100 |aCrosbie, Michael J.
245 |aArchitecture for Architects / |cMichael J. Crosbie
260 |aAustralia : |bThe Images Publishing Group Pty Ltd, |c2006
300 |a183 p.
653 |aTitle
653 |aArchitectural offices
852|a34|bKho Thư viện 422 Vĩnh Hưng|j(1): 42200485
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 42200485 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 725.23 MI-C Sách Ngoại Văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào