Sách TK Ngoại Văn
720.483095 GE-B
Tall buildings of Asia & Australia /
DDC 720.483095
Tác giả CN Binder, Georges
Nhan đề Tall buildings of Asia & Australia / Georges Binder
Thông tin xuất bản The images publishing group Pty Ltd, 2001
Mô tả vật lý 224 p.
Từ khóa tự do Architecture, Modern - 20th century - Asia
Từ khóa tự do Skyscrapers - Asia
Từ khóa tự do Skyscrapers - Australia
Từ khóa tự do Tall buildings - Asia
Từ khóa tự do Tall buildings - Australia
Từ khóa tự do Architecture, Modern - 20th century - Australia
Địa chỉ 34Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng(1): 42200484
000 00000nam#a2200000ui#4500
00176396
0023
004E6395F2F-44C9-4810-B9CD-F8F3C37A15B9
005202211241438
008081223s2001 xxu eng
0091 0
020|a1864700750
039|y20221124143825|zdtmkhue
082 |a720.483095|bGE-B
100 |aBinder, Georges
245 |aTall buildings of Asia & Australia / |cGeorges Binder
260 |bThe images publishing group Pty Ltd, |c2001
300 |a224 p.
653 |aArchitecture, Modern - 20th century - Asia
653 |aSkyscrapers - Asia
653 |aSkyscrapers - Australia
653 |aTall buildings - Asia
653 |aTall buildings - Australia
653|aArchitecture, Modern - 20th century - Australia
852|a34|bKho Thư viện 422 Vĩnh Hưng|j(1): 42200484
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 42200484 Kho Thư viện 422 Vĩnh Hưng 720.483095 GE-B Sách Ngoại Văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào