Giáo trình
345 NG-T
Giáo trình luật hình sự quốc tế /
DDC 345
Tác giả CN Nguyễn, Thị Thuận
Nhan đề Giáo trình luật hình sự quốc tế / PGS.TS. Nguyễn Thị Thuận
Thông tin xuất bản H. : Hà Nội, 2021
Mô tả vật lý 196 tr. ; 16x24
Tùng thư Bộ Giáo dục và đào tạo Trường đại học Mở Hà Nội
Tóm tắt Giáo trình Luật Hình sự quốc tế của Trường Đại học Mở Hà Nội được biên soạn nhằm cung cấp cho người đọc những kiến thức lý luận chung về tội phạm quốc tế, tội phạm hình sự có tính quốc tế, vấn đề thẩm quyền tài phán trong luật Hình sự quốc tế cũng như những nội dung pháp lý trong hoạt động hợp tác quốc tế đấu tranh phòng chống tội phạm và thực tiễn của Việt Nam.
Từ khóa tự do giáo trình
Từ khóa tự do Luật hình sự quốc tế
Từ khóa tự do giáo trình luật hình sự quốc tế
Từ khóa tự do Hình sự quốc tế
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(80): 07110779-858
000 00000nam#a2200000ui#4500
00175071
0021
004CCB2B756-CF21-4DF0-81FA-F4B58995FC33
005202209120931
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|a20220912093128|btcphuong|y20220912092738|ztcphuong
082 |a345|bNG-T
100 |aNguyễn, Thị Thuận
245 |aGiáo trình luật hình sự quốc tế / |cPGS.TS. Nguyễn Thị Thuận
260 |aH. : |bHà Nội, |c2021
300 |a196 tr. ; |c16x24
490 |aBộ Giáo dục và đào tạo Trường đại học Mở Hà Nội
520|aGiáo trình Luật Hình sự quốc tế của Trường Đại học Mở Hà Nội được biên soạn nhằm cung cấp cho người đọc những kiến thức lý luận chung về tội phạm quốc tế, tội phạm hình sự có tính quốc tế, vấn đề thẩm quyền tài phán trong luật Hình sự quốc tế cũng như những nội dung pháp lý trong hoạt động hợp tác quốc tế đấu tranh phòng chống tội phạm và thực tiễn của Việt Nam.
653 |agiáo trình
653 |aLuật hình sự quốc tế
653 |agiáo trình luật hình sự quốc tế
653 |aHình sự quốc tế
852|a07|bKho Khoa Luật|j(80): 07110779-858
890|a80
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 07110779 Kho Khoa Luật 345 NG-T Giáo trình 1
2 07110780 Kho Khoa Luật 345 NG-T Giáo trình 2
3 07110781 Kho Khoa Luật 345 NG-T Giáo trình 3
4 07110782 Kho Khoa Luật 345 NG-T Giáo trình 4
5 07110783 Kho Khoa Luật 345 NG-T Giáo trình 5
6 07110784 Kho Khoa Luật 345 NG-T Giáo trình 6
7 07110785 Kho Khoa Luật 345 NG-T Giáo trình 7
8 07110786 Kho Khoa Luật 345 NG-T Giáo trình 8
9 07110787 Kho Khoa Luật 345 NG-T Giáo trình 9
10 07110788 Kho Khoa Luật 345 NG-T Giáo trình 10
  1  2  3  4  5  6  7  8 of 8 
Không có liên kết tài liệu số nào