Giáo trình
343.66 PH-C
Tập bài giảng kỹ năng nghề luật /
DDC 343.66
Tác giả CN Phạm, Đức Chung
Nhan đề Tập bài giảng kỹ năng nghề luật / ThS. Phạm Đức Chung
Thông tin xuất bản H. : Hải Phòng, 2021
Mô tả vật lý 176 tr. ; 16x24
Tùng thư Bộ Giáo dục và đào tạo Trường đại học Mở Hà Nội
Nguồn bổ sung Kỹ năng nghề luật
Từ khóa tự do luật sư
Từ khóa tự do tập bài giảng
Từ khóa tự do tố tụng
Từ khóa tự do tranh tụng
Từ khóa tự do nghề luật
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(80): 07110619-98
000 00000nam#a2200000ui#4500
00175069
0021
00459BF52FE-01F3-4AB5-BEB5-945CB206F569
005202209111709
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20220911170909|ztcphuong
082 |a343.66|bPH-C
100 |aPhạm, Đức Chung
245 |aTập bài giảng kỹ năng nghề luật / |cThS. Phạm Đức Chung
260 |aH. : |bHải Phòng, |c2021
300 |a176 tr. ; |c16x24
490 |aBộ Giáo dục và đào tạo Trường đại học Mở Hà Nội
541 |aKỹ năng nghề luật
653 |aluật sư
653 |atập bài giảng
653 |atố tụng
653 |atranh tụng
653 |anghề luật
852|a07|bKho Khoa Luật|j(80): 07110619-98
890|a80
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 07110659 Kho Khoa Luật 343.66 PH-C Giáo trình 41
2 07110619 Kho Khoa Luật 343.66 PH-C Giáo trình 1
3 07110620 Kho Khoa Luật 343.66 PH-C Giáo trình 2
4 07110621 Kho Khoa Luật 343.66 PH-C Giáo trình 3
5 07110622 Kho Khoa Luật 343.66 PH-C Giáo trình 4
6 07110623 Kho Khoa Luật 343.66 PH-C Giáo trình 5
7 07110624 Kho Khoa Luật 343.66 PH-C Giáo trình 6
8 07110625 Kho Khoa Luật 343.66 PH-C Giáo trình 7
9 07110626 Kho Khoa Luật 343.66 PH-C Giáo trình 8
10 07110627 Kho Khoa Luật 343.66 PH-C Giáo trình 9
  1  2  3  4  5  6  7  8 of 8 
Không có liên kết tài liệu số nào