Giáo trình
344.59704 NG-P
Giáo trình luật môi trường Việt Nam /
DDC 344.59704
Tác giả CN Nguyễn, Văn Phương
Nhan đề Giáo trình luật môi trường Việt Nam / TS. Nguyễn Văn Phương
Thông tin xuất bản H. : Hà Nội, 2021
Mô tả vật lý 236 tr. ; 16x24
Tùng thư Bộ Giáo dục và đào tạo Trường đại học Mở Hà Nội
Từ khóa tự do giáo trình
Từ khóa tự do môi trường
Từ khóa tự do luật môi trường
Từ khóa tự do giáo trình luật môi trường
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(80): 07110539-618
000 00000nam#a2200000ui#4500
00175068
0021
00497B12665-332F-485F-B36F-22A48E9CED37
005202209111535
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20220911153534|ztcphuong
082 |a344.59704|bNG-P
100 |aNguyễn, Văn Phương
245 |aGiáo trình luật môi trường Việt Nam / |cTS. Nguyễn Văn Phương
260 |aH. : |bHà Nội, |c2021
300 |a236 tr. ; |c16x24
490 |aBộ Giáo dục và đào tạo Trường đại học Mở Hà Nội
653 |agiáo trình
653 |amôi trường
653 |aluật môi trường
653 |agiáo trình luật môi trường
852|a07|bKho Khoa Luật|j(80): 07110539-618
890|a80
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 07110539 Kho Khoa Luật 344.59704 NG-P Giáo trình 1
2 07110540 Kho Khoa Luật 344.59704 NG-P Giáo trình 2
3 07110541 Kho Khoa Luật 344.59704 NG-P Giáo trình 3
4 07110542 Kho Khoa Luật 344.59704 NG-P Giáo trình 4
5 07110543 Kho Khoa Luật 344.59704 NG-P Giáo trình 5
6 07110544 Kho Khoa Luật 344.59704 NG-P Giáo trình 6
7 07110545 Kho Khoa Luật 344.59704 NG-P Giáo trình 7
8 07110546 Kho Khoa Luật 344.59704 NG-P Giáo trình 8
9 07110547 Kho Khoa Luật 344.59704 NG-P Giáo trình 9
10 07110548 Kho Khoa Luật 344.59704 NG-P Giáo trình 10
  1  2  3  4  5  6  7  8 of 8 
Không có liên kết tài liệu số nào