Giáo trình
341.24730711 PH-H
Giáo trình pháp luật ASEAN /
DDC 341.24730711
Tác giả CN Phạm, Hồng Hạnh
Nhan đề Giáo trình pháp luật ASEAN / TS. Phạm Hồng Hạnh
Thông tin xuất bản H. : Hà Nội, 2021
Mô tả vật lý 228 tr. ; 16x24
Tùng thư Bộ Giáo dục và đào tạo Trường Đại học Mở Hà Nội
Từ khóa tự do Asean
Từ khóa tự do hiệp hội các quốc gia đông nam á
Từ khóa tự do pháp luật Asean
Từ khóa tự do pháp luật cộng đồng asean
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(80): 07110459-538
000 00000nam#a2200000ui#4500
00175067
0021
0042E8F60D6-965A-41FF-AE14-47E558B90A79
005202209111511
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20220911151143|ztcphuong
082 |a341.24730711|bPH-H
100 |aPhạm, Hồng Hạnh
245 |aGiáo trình pháp luật ASEAN / |cTS. Phạm Hồng Hạnh
260 |aH. : |bHà Nội, |c2021
300 |a228 tr. ; |c16x24
490 |aBộ Giáo dục và đào tạo Trường Đại học Mở Hà Nội
653 |aAsean
653 |ahiệp hội các quốc gia đông nam á
653 |apháp luật Asean
653 |apháp luật cộng đồng asean
852|a07|bKho Khoa Luật|j(80): 07110459-538
890|a80
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 07110459 Kho Khoa Luật 341.24730711 PH-H Giáo trình 1
2 07110460 Kho Khoa Luật 341.24730711 PH-H Giáo trình 2
3 07110461 Kho Khoa Luật 341.24730711 PH-H Giáo trình 3
4 07110462 Kho Khoa Luật 341.24730711 PH-H Giáo trình 4
5 07110463 Kho Khoa Luật 341.24730711 PH-H Giáo trình 5
6 07110464 Kho Khoa Luật 341.24730711 PH-H Giáo trình 6
7 07110465 Kho Khoa Luật 341.24730711 PH-H Giáo trình 7
8 07110466 Kho Khoa Luật 341.24730711 PH-H Giáo trình 8
9 07110467 Kho Khoa Luật 341.24730711 PH-H Giáo trình 9
10 07110468 Kho Khoa Luật 341.24730711 PH-H Giáo trình 10
  1  2  3  4  5  6  7  8 of 8 
Không có liên kết tài liệu số nào