Giáo trình
342.597 NG-T
Giáo trình luật hành chính Việt Nam /
DDC 342.597
Tác giả CN Nguyễn, Thị Thủy
Nhan đề Giáo trình luật hành chính Việt Nam / TS. Nguyễn Thị Thủy
Thông tin xuất bản H. : Hải Phòng, 2021
Mô tả vật lý 332 tr. ; 16x24
Tùng thư Bộ Giáo dục và đào tạo Trường Đại học Mở Hà Nội
Từ khóa tự do Luật hành chính
Từ khóa tự do Tài phán hành chính
Từ khóa tự do Giáo trình luật hành chính Việt Nam
Từ khóa tự do Luật hành chính Việt Nam
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(80): 07110139-218
000 00000nam#a2200000ui#4500
00175063
0021
004EA5C84CF-8207-4D9D-A8DF-B330D3EFCA04
005202209111044
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20220911104436|ztcphuong
082 |a342.597|bNG-T
100 |aNguyễn, Thị Thủy
245 |aGiáo trình luật hành chính Việt Nam / |cTS. Nguyễn Thị Thủy
260 |aH. : |bHải Phòng, |c2021
300 |a332 tr. ; |c16x24
490 |aBộ Giáo dục và đào tạo Trường Đại học Mở Hà Nội
653 |aLuật hành chính
653 |aTài phán hành chính
653 |aGiáo trình luật hành chính Việt Nam
653 |aLuật hành chính Việt Nam
852|a07|bKho Khoa Luật|j(80): 07110139-218
890|a80
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 07110139 Kho Khoa Luật 342.597 NG-T Giáo trình 1
2 07110140 Kho Khoa Luật 342.597 NG-T Giáo trình 2
3 07110141 Kho Khoa Luật 342.597 NG-T Giáo trình 3
4 07110142 Kho Khoa Luật 342.597 NG-T Giáo trình 4
5 07110143 Kho Khoa Luật 342.597 NG-T Giáo trình 5
6 07110144 Kho Khoa Luật 342.597 NG-T Giáo trình 6
7 07110145 Kho Khoa Luật 342.597 NG-T Giáo trình 7
8 07110146 Kho Khoa Luật 342.597 NG-T Giáo trình 8
9 07110147 Kho Khoa Luật 342.597 NG-T Giáo trình 9
10 07110148 Kho Khoa Luật 342.597 NG-T Giáo trình 10
  1  2  3  4  5  6  7  8 of 8 
Không có liên kết tài liệu số nào