Giáo trình
343.597 NG-Y
Giáo trình luật kinh tế chuyên ngành /
DDC 343.597
Tác giả CN Nguyễn, Thị Yến
Nhan đề Giáo trình luật kinh tế chuyên ngành / TS. Nguyễn Thị Yến
Thông tin xuất bản H. : Hà Nội, 2021
Mô tả vật lý 140 tr. ; 16x24
Tùng thư Bộ Giáo dục và đào tạo Trường đại học mở Hà Nội
Tóm tắt Môn học luật kinh tế chuyên ngành dựa trển nền tảng những kiến thức cơ bản của môn luật Kinh tế Việt Nam, khai thác chuyên sau về một số nội dung cơ bản mà môn luật Kinh tế Việt Nam chưa đề cập đến. Đó là các nội dung về thủ tục gia nhập thị trường đối với doanh nghiệp kinh doanh trong một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện, về pháp luật đối với một số hợp đồng thương mại cụ thể, về pháp luật kiểm soát hành vi tapạ trung kinh tế trong một số lĩnh vực đặc thù, về thủ tục phá sản áp dụng đối với tổ chức tín dụng.
Từ khóa tự do Luật kinh tế
Từ khóa tự do Giáo trình luật kinh tế chuyên ngành
Từ khóa tự do kinh tế chuyên ngành
Từ khóa tự do Luật kinh tế chuyên ngành
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(80): 07110059-138
000 00000nam#a2200000ui#4500
00175062
0021
0047A21D2B1-0AA1-40B5-9C06-952644C2D0E9
005202209111027
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20220911102738|ztcphuong
082 |a343.597|bNG-Y
100 |aNguyễn, Thị Yến
245 |aGiáo trình luật kinh tế chuyên ngành / |cTS. Nguyễn Thị Yến
260 |aH. : |bHà Nội, |c2021
300 |a140 tr. ; |c16x24
490 |aBộ Giáo dục và đào tạo Trường đại học mở Hà Nội
520 |aMôn học luật kinh tế chuyên ngành dựa trển nền tảng những kiến thức cơ bản của môn luật Kinh tế Việt Nam, khai thác chuyên sau về một số nội dung cơ bản mà môn luật Kinh tế Việt Nam chưa đề cập đến. Đó là các nội dung về thủ tục gia nhập thị trường đối với doanh nghiệp kinh doanh trong một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện, về pháp luật đối với một số hợp đồng thương mại cụ thể, về pháp luật kiểm soát hành vi tapạ trung kinh tế trong một số lĩnh vực đặc thù, về thủ tục phá sản áp dụng đối với tổ chức tín dụng.
653 |aLuật kinh tế
653 |aGiáo trình luật kinh tế chuyên ngành
653 |akinh tế chuyên ngành
653 |aLuật kinh tế chuyên ngành
852|a07|bKho Khoa Luật|j(80): 07110059-138
890|a80
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 07110059 Kho Khoa Luật 343.597 NG-Y Giáo trình 1
2 07110060 Kho Khoa Luật 343.597 NG-Y Giáo trình 2
3 07110061 Kho Khoa Luật 343.597 NG-Y Giáo trình 3
4 07110062 Kho Khoa Luật 343.597 NG-Y Giáo trình 4
5 07110063 Kho Khoa Luật 343.597 NG-Y Giáo trình 5
6 07110064 Kho Khoa Luật 343.597 NG-Y Giáo trình 6
7 07110065 Kho Khoa Luật 343.597 NG-Y Giáo trình 7
8 07110066 Kho Khoa Luật 343.597 NG-Y Giáo trình 8
9 07110067 Kho Khoa Luật 343.597 NG-Y Giáo trình 9
10 07110068 Kho Khoa Luật 343.597 NG-Y Giáo trình 10
  1  2  3  4  5  6  7  8 of 8 
Không có liên kết tài liệu số nào