Giáo trình
346.597 LE-G
Tập bài giảng Kỹ năng đàm phán, soạn thảo hợp đồng /
DDC 346.597
Tác giả CN Lê, Thị Giang
Nhan đề Tập bài giảng Kỹ năng đàm phán, soạn thảo hợp đồng / ThS. Lê Thị Giang
Thông tin xuất bản H. : Hải Phòng, 2021
Mô tả vật lý 208 tr. ; 16x24
Tùng thư Bộ Giáo dục và đào tạo Trường Đại học Mở Hà Nội
Từ khóa tự do hợp đồng dân sự
Từ khóa tự do Đàm phán
Từ khóa tự do Soạn thảo hợp đồng
Từ khóa tự do tập bài giảng kỹ năng đàm phán, soạn thảo hợp đồng
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(80): 07109979-10058
000 00000nam#a2200000ui#4500
00175061
0021
00428B518C1-8ACE-49B9-A564-D30943258B9C
005202209051040
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20220905104040|ztcphuong
082 |a346.597|bLE-G
100 |aLê, Thị Giang
245 |aTập bài giảng Kỹ năng đàm phán, soạn thảo hợp đồng / |cThS. Lê Thị Giang
260 |aH. : |bHải Phòng, |c2021
300 |a208 tr. ; |c16x24
490 |aBộ Giáo dục và đào tạo Trường Đại học Mở Hà Nội
653 |ahợp đồng dân sự
653 |aĐàm phán
653 |aSoạn thảo hợp đồng
653 |atập bài giảng kỹ năng đàm phán, soạn thảo hợp đồng
852|a07|bKho Khoa Luật|j(80): 07109979-10058
890|a80
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 07109979 Kho Khoa Luật 346.597 LE-G Giáo trình 1
2 07109980 Kho Khoa Luật 346.597 LE-G Giáo trình 2
3 07109981 Kho Khoa Luật 346.597 LE-G Giáo trình 3
4 07109982 Kho Khoa Luật 346.597 LE-G Giáo trình 4
5 07109983 Kho Khoa Luật 346.597 LE-G Giáo trình 5
6 07109984 Kho Khoa Luật 346.597 LE-G Giáo trình 6
7 07109985 Kho Khoa Luật 346.597 LE-G Giáo trình 7
8 07109986 Kho Khoa Luật 346.597 LE-G Giáo trình 8
9 07109987 Kho Khoa Luật 346.597 LE-G Giáo trình 9
10 07109988 Kho Khoa Luật 346.597 LE-G Giáo trình 10
  1  2  3  4  5  6  7  8 of 8 
Không có liên kết tài liệu số nào