Giáo trình
930 ĐA-H
Giáo trình lịch sử văn minh thế giới /
DDC 930
Tác giả CN Đào, Thị Hồng
Nhan đề Giáo trình lịch sử văn minh thế giới / GVC. ThS. Đào Thị Hồng
Thông tin xuất bản H. : Hà Nội, 2021
Mô tả vật lý 256 tr.; 16x24
Tùng thư Bộ Giáo dục và đào tạo Trường đại học Mở Hà Nội
Tóm tắt Nội dung của lịch sử văn minh bao gồm: điều kiện hình thành, tiến trình phát triển của các nền văn minh, những học thuyết chính trị, quan điểm triết học và các tôn giáo lớn cùng những thành chữ viết, văn học, khoa học tự nhiên, luật pháp, kỹ thuật, nghệ thuật... của những trung tâm văn minh lớn. Ngoài những thành tựu văn minh cổ - trung đại, tài liệu còn đề cập đến sự xuất hiện văn minh công nghiệp và văn minh thế giới ở thế kỷ XX, cuộc cách mạng công nghiepẹ 4.0 ở những năm đầu thế kỷ XXI; thành tựu văn minh là kết quả lao động sáng tạo của loài người, nhưng ngược lại, những thành tựu đó tác động trở lại đối với Nhà nước và pháp luật của mỗi quốc gia. Sự tương tác qua lại đó là yếu tố thúc đẩy văn minh, Nhà nước và pháp luật của các quốc gia ngày càng phát triển. Nội dung gồm các phần: Bài mở đầu có tính khái quát Phần thứ nhất: Văn minh thế giới cổ - trung đại Phần thứ hai: Văn minh thế giới thời cận đại Phần thứ ba: Văn minh thế giới thời hiện đại
Từ khóa tự do Lịch sử
Từ khóa tự do văn minh
Từ khóa tự do Lịch sử văn minh thế giới
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(80): 07109339-418
000 00000nam#a2200000ui#4500
00175056
0021
004E5E7C938-B627-45AB-A09C-0B3EF2C1A910
005202208291105
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|a20220829110536|btcphuong|c20220829093739|dtcphuong|y20220829093706|ztcphuong
082 |a930|bĐA-H
100 |aĐào, Thị Hồng
245 |aGiáo trình lịch sử văn minh thế giới / |cGVC. ThS. Đào Thị Hồng
260 |aH. : |bHà Nội, |c2021
300 |a256 tr.; |c16x24
490 |aBộ Giáo dục và đào tạo Trường đại học Mở Hà Nội
520 |aNội dung của lịch sử văn minh bao gồm: điều kiện hình thành, tiến trình phát triển của các nền văn minh, những học thuyết chính trị, quan điểm triết học và các tôn giáo lớn cùng những thành chữ viết, văn học, khoa học tự nhiên, luật pháp, kỹ thuật, nghệ thuật... của những trung tâm văn minh lớn. Ngoài những thành tựu văn minh cổ - trung đại, tài liệu còn đề cập đến sự xuất hiện văn minh công nghiệp và văn minh thế giới ở thế kỷ XX, cuộc cách mạng công nghiepẹ 4.0 ở những năm đầu thế kỷ XXI; thành tựu văn minh là kết quả lao động sáng tạo của loài người, nhưng ngược lại, những thành tựu đó tác động trở lại đối với Nhà nước và pháp luật của mỗi quốc gia. Sự tương tác qua lại đó là yếu tố thúc đẩy văn minh, Nhà nước và pháp luật của các quốc gia ngày càng phát triển. Nội dung gồm các phần: Bài mở đầu có tính khái quát Phần thứ nhất: Văn minh thế giới cổ - trung đại Phần thứ hai: Văn minh thế giới thời cận đại Phần thứ ba: Văn minh thế giới thời hiện đại
653 |aLịch sử
653 |avăn minh
653 |aLịch sử văn minh thế giới
852|a07|bKho Khoa Luật|j(80): 07109339-418
890|a80
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 07109339 Kho Khoa Luật 930 ĐA-H Giáo trình 1
2 07109340 Kho Khoa Luật 930 ĐA-H Giáo trình 2
3 07109341 Kho Khoa Luật 930 ĐA-H Giáo trình 3
4 07109342 Kho Khoa Luật 930 ĐA-H Giáo trình 4
5 07109343 Kho Khoa Luật 930 ĐA-H Giáo trình 5
6 07109344 Kho Khoa Luật 930 ĐA-H Giáo trình 6
7 07109345 Kho Khoa Luật 930 ĐA-H Giáo trình 7
8 07109346 Kho Khoa Luật 930 ĐA-H Giáo trình 8
9 07109347 Kho Khoa Luật 930 ĐA-H Giáo trình 9
10 07109348 Kho Khoa Luật 930 ĐA-H Giáo trình 10
  1  2  3  4  5  6  7  8 of 8 
Không có liên kết tài liệu số nào