Sách TK Ngoại Văn
301 INT
Introduction to sociology
DDC 301
Nhan đề Introduction to sociology
Thông tin xuất bản New York, London : W.W. Norton & Company, 2016
Mô tả vật lý 563 p. ; 28 cm
Từ khóa tự do Xã hội học
Tác giả(bs) CN Giddens, Anthony
Tác giả(bs) CN Duneier, Mitchell
Tác giả(bs) CN Carr, Deborah
Tác giả(bs) CN Applebaum, Richard P.
Địa chỉ 01Kho Sách TK Ngoại Văn(1): 01302762
000 00000nam#a2200000ui#4500
00175049
0023
00476DAAF7F-3CB5-4EEB-AEB7-A4C96D5F1366
005202208241627
008081223s2016 xxu eng
0091 0
039|y20220824162755|zdtmkhue
082 |a301|bINT
245 |aIntroduction to sociology
260 |aNew York, London : |bW.W. Norton & Company, |c2016
300 |a563 p. ; |c28 cm
653 |aXã hội học
700 |aGiddens, Anthony
700|aDuneier, Mitchell
700|aCarr, Deborah
700|aApplebaum, Richard P.
852|a01|bKho Sách TK Ngoại Văn|j(1): 01302762
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01302762 Kho Sách TK Ngoại Văn 301 INT Sách Ngoại Văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào