Luận văn
658 TR-T
Nâng cao chất lượng nhân lực của Trung tâm mạng lưới Mobifone Miền Bắc /
DDC 658
Tác giả CN Trần, Anh Tuấn
Nhan đề Nâng cao chất lượng nhân lực của Trung tâm mạng lưới Mobifone Miền Bắc / Trần Anh Tuấn; NHDKH TS, Lại Lâm Anh
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2021
Mô tả vật lý 92 tr. ; A4
Tùng thư Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
Tóm tắt Nâng cao chất lượng nhân lực của Trung tâm mạng lưới MobiFone miền Bắc là hoàn thiện công tác nhân lực của Trung tâm, nhằm đáp ứng tốt nhất việc sản xuất kinh doanh của đơn vị vì mục tiêu phục vụ khách hàng. Phân tích, đánh giá thực trạng nhân lực của Trung tâm mạng lưới MobiFone miền Bắc từ khi thành lập 2015 đến năm 2020, từ đó đánh giá thực trạng nguồn nhân lực trong giai đoạn 2015 – 2020. Theo đó, bên cạnh những kết quả đạt được, nhân lực của Trung tâm mạng lưới MobiFone miền Bắc còn tồn tại những hạn chế cần khắc phục. Luận văn nghiên cứu trong phạm vi chuyên ngành Quản trị kinh doanh, trong đó tập trung nghiên cứu về thực trạng nhân lực và nâng cao chất lượng nhân lực của Trung tâm. Để nghiên cứu đề tài này, Luận văn sử dụng các phương pháp nghiên cứu bao gồm phương pháp tổng hợp, phương pháp thống kê, phương pháp phân tích, phương pháp so sánh,… thông qua đó, Luận văn góp phần bổ sung và phong phú thêm lý luận về nhân lực. Phân tích được thực trạng chất lượng nhân lực của Trung tâm, chỉ ra những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế và nguyên nhân. Từ đó Luận văn đã đề xuất được các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nhân lực của Trung tâm. Luận văn là tài liệu tham khảo cho những người học tập, nghiên cứu và những nhà quản lý của các Trung tâm mạng lưới MobiFone miền Trung, miền Nam, các đơn vị trực thuộc Tổng công ty Viễn thông MobiFone và các doanh nghiệp khác quan tâm đến việc nâng cao chất lượng nhân lực của từng đơn vị, doanh nghiệp
Nguồn bổ sung Tài liệu nội sinh
Từ khóa tự do Chất lượng nhân lực của Trung tâm mạng lưới MobiFone miền Bắc
Địa chỉ 01Kho Luận văn(1): 01503007
000 00000nam#a2200000ui#4500
00175024
0027
0042742094C-1C7D-4B5C-931B-425C394AB6C8
005202208021126
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|a20220802112654|bdtmkhue|y20220802104944|zdtmkhue
082 |a658|bTR-T
100 |aTrần, Anh Tuấn
245 |aNâng cao chất lượng nhân lực của Trung tâm mạng lưới Mobifone Miền Bắc / |cTrần Anh Tuấn; NHDKH TS, Lại Lâm Anh
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2021
300 |a92 tr. ; |cA4
490 |aBộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
520 |aNâng cao chất lượng nhân lực của Trung tâm mạng lưới MobiFone miền Bắc là hoàn thiện công tác nhân lực của Trung tâm, nhằm đáp ứng tốt nhất việc sản xuất kinh doanh của đơn vị vì mục tiêu phục vụ khách hàng. Phân tích, đánh giá thực trạng nhân lực của Trung tâm mạng lưới MobiFone miền Bắc từ khi thành lập 2015 đến năm 2020, từ đó đánh giá thực trạng nguồn nhân lực trong giai đoạn 2015 – 2020. Theo đó, bên cạnh những kết quả đạt được, nhân lực của Trung tâm mạng lưới MobiFone miền Bắc còn tồn tại những hạn chế cần khắc phục. Luận văn nghiên cứu trong phạm vi chuyên ngành Quản trị kinh doanh, trong đó tập trung nghiên cứu về thực trạng nhân lực và nâng cao chất lượng nhân lực của Trung tâm. Để nghiên cứu đề tài này, Luận văn sử dụng các phương pháp nghiên cứu bao gồm phương pháp tổng hợp, phương pháp thống kê, phương pháp phân tích, phương pháp so sánh,… thông qua đó, Luận văn góp phần bổ sung và phong phú thêm lý luận về nhân lực. Phân tích được thực trạng chất lượng nhân lực của Trung tâm, chỉ ra những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế và nguyên nhân. Từ đó Luận văn đã đề xuất được các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nhân lực của Trung tâm. Luận văn là tài liệu tham khảo cho những người học tập, nghiên cứu và những nhà quản lý của các Trung tâm mạng lưới MobiFone miền Trung, miền Nam, các đơn vị trực thuộc Tổng công ty Viễn thông MobiFone và các doanh nghiệp khác quan tâm đến việc nâng cao chất lượng nhân lực của từng đơn vị, doanh nghiệp
541 |aTài liệu nội sinh
653 |aChất lượng nhân lực của Trung tâm mạng lưới MobiFone miền Bắc
852|a01|bKho Luận văn|j(1): 01503007
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvanluanankhoaluan/luanvan/2021/658/trananhtuan/trananhtuan_001thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01503007 Kho Luận văn 658 TR-T Luận văn 1
  1 of 1