Luận văn
657 LE-L
Kế toán thu chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại bảo hiểm xã hội huyện Thọ Xuân Tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2018-2019 /
DDC 657
Tác giả CN Lê, Văn Lợi
Nhan đề Kế toán thu chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại bảo hiểm xã hội huyện Thọ Xuân Tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2018-2019 / Lê Văn Lợi; NHDKH PGS.TS Nguyễn Phú Giang
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2021
Mô tả vật lý 118 tr. ; A4
Tùng thư Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
Nguồn bổ sung Tài liệu nội sinh
Từ khóa tự do Bảo hiểm xã hội
Từ khóa tự do Bảo hiểm y tế
Từ khóa tự do Tỉnh Thanh Hóa
Từ khóa tự do Huyện Thọ Xuân
Từ khóa tự do Kế toán thu chi
Địa chỉ 01Kho Luận văn(1): 01503006
000 00000nam#a2200000ui#4500
00175023
0027
00409590966-F11E-422B-8572-706E100274CA
005202208011138
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|a20220801113811|bdtmkhue|y20220801112852|zdtmkhue
082 |a657|bLE-L
100 |aLê, Văn Lợi
245 |aKế toán thu chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại bảo hiểm xã hội huyện Thọ Xuân Tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2018-2019 / |cLê Văn Lợi; NHDKH PGS.TS Nguyễn Phú Giang
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2021
300 |a118 tr. ; |cA4
490 |aBộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
541 |aTài liệu nội sinh
653 |aBảo hiểm xã hội
653 |aBảo hiểm y tế
653 |aTỉnh Thanh Hóa
653 |aHuyện Thọ Xuân
653 |aKế toán thu chi
852|a01|bKho Luận văn|j(1): 01503006
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvanluanankhoaluan/luanvan/2021/657/levanloi/levanloi_001thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01503006 Kho Luận văn 657 LE-L Luận văn 1
  1 of 1