Giáo trình
420 PH-L
Specialized English for tour guides /
DDC 420
Tác giả CN Phạm, Diệu Ly
Nhan đề Specialized English for tour guides / Phạm Diệu Ly
Nhan đề khác Tiếng Anh chuyên ngành hướng dẫn du lịch 1
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2021
Mô tả vật lý 123 tr.
Tùng thư Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
Nguồn bổ sung Giáo trình nội sinh
Từ khóa tự do Tiếng Anh
Từ khóa tự do Hướng dẫn du lịch
Tác giả(bs) CN Phan Thị Phương Mai
Tác giả(bs) CN Hoàng Thị Thanh
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Thảo
Tác giả(bs) CN Ngô Thanh Hoa
Địa chỉ Trường Đại học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00175021
0021
004A617E4D4-2D0E-426F-86CC-665E9CAC8219
005202207281009
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|a20220728100933|bdtmkhue|y20220728091202|zdtmkhue
082 |a420|bPH-L
100 |aPhạm, Diệu Ly
245 |aSpecialized English for tour guides / |cPhạm Diệu Ly
246 |aTiếng Anh chuyên ngành hướng dẫn du lịch 1
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2021
300 |a123 tr.
490 |aBộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
541 |aGiáo trình nội sinh
653 |aTiếng Anh
653 |aHướng dẫn du lịch
700 |aPhan Thị Phương Mai
700|aHoàng Thị Thanh
700|aNguyễn Thị Thảo
700|aNgô Thanh Hoa
852 |aTrường Đại học Mở Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/giaotrinh_baigiangtruong/400_ngonngu/420_tienganh_tienganhco/tienganhchuyennganhhuongdandulich1/tienganhchuyennganhhuongdandulich1_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào