Giáo trình
547 NG-Q
Hóa học hữu cơ đại cương :
DDC 547
Tác giả CN Nguyễn, Đăng Quang
Nhan đề Hóa học hữu cơ đại cương : Dùng cho sinh viên Khoa Công nghệ sinh học / Nguyễn Đăng Quang (Chủ biên)
Thông tin xuất bản H. : Thông tin và Truyền thông, 2014
Mô tả vật lý 162 tr. ; 24 cm
Tùng thư Bộ Giáo dục và Đào tạo; Viện Đại học Mở Hà Nội
Từ khóa tự do Đại cương
Từ khóa tự do Hóa học hữu cơ
Địa chỉ 01Kho Giáo trình(10): 01106152-61
Địa chỉ 10Kho Khoa Công nghệ Sinh học(10): 10141088-97
000 00000nam#a2200000ui#4500
00175019
0021
00414AD507F-991E-44AE-996E-754CF8D88B50
005202207121558
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|y20220712155856|zdtmkhue
082 |a547|bNG-Q
100 |aNguyễn, Đăng Quang
245 |aHóa học hữu cơ đại cương : |bDùng cho sinh viên Khoa Công nghệ sinh học / |cNguyễn Đăng Quang (Chủ biên)
260 |aH. : |bThông tin và Truyền thông, |c2014
300 |a162 tr. ; |c24 cm
490 |aBộ Giáo dục và Đào tạo; Viện Đại học Mở Hà Nội
653 |aĐại cương
653 |aHóa học hữu cơ
852|a01|bKho Giáo trình|j(10): 01106152-61
852|a10|bKho Khoa Công nghệ Sinh học|j(10): 10141088-97
890|a20
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10141088 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 547 NG-Q Giáo trình 1
2 10141089 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 547 NG-Q Giáo trình 2
3 10141090 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 547 NG-Q Giáo trình 3
4 10141091 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 547 NG-Q Giáo trình 4
5 10141092 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 547 NG-Q Giáo trình 5
6 10141093 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 547 NG-Q Giáo trình 6
7 10141094 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 547 NG-Q Giáo trình 7
8 10141095 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 547 NG-Q Giáo trình 8
9 10141096 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 547 NG-Q Giáo trình 9
10 10141097 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 547 NG-Q Giáo trình 10
  1  2 of 2 
Không có liên kết tài liệu số nào