Giáo trình
660.6 LE-H
Giáo trình An toàn sinh học /
DDC 660.6
Tác giả CN Lê, Gia Hy
Nhan đề Giáo trình An toàn sinh học / PGS.TS Lê Gia Hy; ThS Đinh Thị Thu Lê
Thông tin xuất bản H. : Thông tin và Truyền thông, 2014
Mô tả vật lý 186 tr. ; 24 cm
Tùng thư Bộ Giáo dục và Đào tạo; Viện Đại học Mở Hà Nội
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do An toàn sinh học
Tác giả(bs) CN ThS Đinh Thị Thu Lê
Địa chỉ 01Kho Giáo trình(10): 01106122-31
Địa chỉ 10Kho Khoa Công nghệ Sinh học(10): 10141078-87
000 00000nam#a2200000ui#4500
00175018
0021
0049425E43D-4859-481E-A3B0-570E46F955C3
005202207081447
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|y20220708144750|zdtmkhue
082 |a660.6|bLE-H
100 |aLê, Gia Hy
245 |aGiáo trình An toàn sinh học / |cPGS.TS Lê Gia Hy; ThS Đinh Thị Thu Lê
260 |aH. : |bThông tin và Truyền thông, |c2014
300 |a186 tr. ; |c24 cm
490 |aBộ Giáo dục và Đào tạo; Viện Đại học Mở Hà Nội
653 |aGiáo trình
653 |aAn toàn sinh học
700 |aThS Đinh Thị Thu Lê
852|a01|bKho Giáo trình|j(10): 01106122-31
852|a10|bKho Khoa Công nghệ Sinh học|j(10): 10141078-87
890|a20
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10141078 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 660.6 LE-H Giáo trình 1
2 10141079 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 660.6 LE-H Giáo trình 2
3 10141080 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 660.6 LE-H Giáo trình 3
4 10141081 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 660.6 LE-H Giáo trình 4
5 10141082 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 660.6 LE-H Giáo trình 5
6 10141083 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 660.6 LE-H Giáo trình 6
7 10141084 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 660.6 LE-H Giáo trình 7
8 10141085 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 660.6 LE-H Giáo trình 8
9 10141086 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 660.6 LE-H Giáo trình 9
10 10141087 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 660.6 LE-H Giáo trình 10
  1  2 of 2 
Không có liên kết tài liệu số nào