Giáo trình
660.6 CA-T
Giáo trình Công nghệ kháng sinh :
DDC 660.6
Tác giả CN Cao, Văn Thu
Nhan đề Giáo trình Công nghệ kháng sinh : Cao Văn Thu / PGS.TS Cao Văn Thu (Chủ biên)
Thông tin xuất bản H. : Thông tin và Truyền thông, 2014
Mô tả vật lý 250 tr. ; 24 cm
Tùng thư Bộ Giáo dục và Đào tạo; Viện Đại học Mở Hà Nội
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Công nghệ kháng sinh
Địa chỉ 01Kho Giáo trình(10): 01106092-101
Địa chỉ 10Kho Khoa Công nghệ Sinh học(10): 10141058-67
000 00000nam#a2200000ui#4500
00175017
0021
0044C89D53F-E242-458E-A854-79367F1158CC
005202207081414
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|y20220708141410|zdtmkhue
082 |a660.6|bCA-T
100 |aCao, Văn Thu
245 |aGiáo trình Công nghệ kháng sinh : |bCao Văn Thu / |cPGS.TS Cao Văn Thu (Chủ biên)
260 |aH. : |bThông tin và Truyền thông, |c2014
300 |a250 tr. ; |c24 cm
490 |aBộ Giáo dục và Đào tạo; Viện Đại học Mở Hà Nội
653 |aGiáo trình
653 |aCông nghệ kháng sinh
852|a01|bKho Giáo trình|j(10): 01106092-101
852|a10|bKho Khoa Công nghệ Sinh học|j(10): 10141058-67
890|a20
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10141058 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 660.6 CA-T Giáo trình 1
2 10141059 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 660.6 CA-T Giáo trình 2
3 10141060 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 660.6 CA-T Giáo trình 3
4 10141061 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 660.6 CA-T Giáo trình 4
5 10141062 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 660.6 CA-T Giáo trình 5
6 10141063 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 660.6 CA-T Giáo trình 6
7 10141064 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 660.6 CA-T Giáo trình 7
8 10141065 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 660.6 CA-T Giáo trình 8
9 10141066 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 660.6 CA-T Giáo trình 9
10 10141067 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 660.6 CA-T Giáo trình 10
  1  2 of 2 
Không có liên kết tài liệu số nào