Sách TK Ngoại Văn
658.4012 HBR
HBR's 10 must reads on strategy :
DDC 658.4012
Tác giả CN Porter, Michael E
Nhan đề HBR's 10 must reads on strategy : If you read nothing else on strategy, read these definitive articles from Harvard Business Review / Michael E. Porter
Thông tin xuất bản Boston : Harvard Business Review Press, 2011
Mô tả vật lý 266 p. ; 21 cm
Từ khóa tự do Quản lí
Từ khóa tự do Kế hoạch chiến lược
Tác giả(bs) CN Porter, Michael E. ;
Tác giả(bs) CN Christensen, Clayton M.
Tác giả(bs) CN Collins, James C.
Tác giả(bs) CN Johnson, Mark W.
Tác giả(bs) CN Porras, Jerry I.
Địa chỉ 01Kho Sách TK Ngoại Văn(3): 01302677-9
000 00000nam#a2200000ui#4500
00175013
0023
00441672188-85A1-4DFD-9195-A786095BB612
005202207011542
008081223s2011 xxu eng
0091 0
039|y20220701154200|zdtmkhue
082 |a658.4012|bHBR
100 |aPorter, Michael E
245 |aHBR's 10 must reads on strategy : |bIf you read nothing else on strategy, read these definitive articles from Harvard Business Review / |cMichael E. Porter
260 |aBoston : |bHarvard Business Review Press, |c2011
300 |a266 p. ; |c21 cm
653 |aQuản lí
653 |aKế hoạch chiến lược
700 |aPorter, Michael E. ;
700|aChristensen, Clayton M.
700|aCollins, James C.
700|aJohnson, Mark W.
700|aPorras, Jerry I.
852|a01|bKho Sách TK Ngoại Văn|j(3): 01302677-9
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01302677 Kho Sách TK Ngoại Văn 658.4012 HBR Sách Ngoại Văn 1
2 01302678 Kho Sách TK Ngoại Văn 658.4012 HBR Sách Ngoại Văn 2
3 01302679 Kho Sách TK Ngoại Văn 658.4012 HBR Sách Ngoại Văn 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào