Sách TK Ngoại Văn
100 THE
The norton introduction to Philosophy /
DDC 100
Tác giả CN Rosen, Gideon
Nhan đề The norton introduction to Philosophy / Gideon Rosen; Alex Byrne; Joshua Cohen; Seana Shiffrin
Lần xuất bản First edition
Thông tin xuất bản United States of America : W.W Norton & Company, Inc, 2015
Từ khóa tự do Philosophy
Địa chỉ 01Kho Sách TK Ngoại Văn(2): 01302673-4
000 00000nam#a2200000ui#4500
00175010
0023
00421CA436D-CB85-4411-AE98-55855EB106CB
005202207011518
008081223s2015 xxu eng
0091 0
039|y20220701151800|zdtmkhue
082 |a100|bTHE
100 |aRosen, Gideon
245 |aThe norton introduction to Philosophy / |cGideon Rosen; Alex Byrne; Joshua Cohen; Seana Shiffrin
250 |aFirst edition
260 |aUnited States of America : |bW.W Norton & Company, Inc, |c2015
653 |aPhilosophy
852|a01|bKho Sách TK Ngoại Văn|j(2): 01302673-4
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01302673 Kho Sách TK Ngoại Văn 100 THE Sách Ngoại Văn 1
2 01302674 Kho Sách TK Ngoại Văn 100 THE Sách Ngoại Văn 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào