Sách TK Ngoại Văn
658.15 SH-U
The Revenue Acceleration rules :
DDC 658.15
Tác giả CN Upadhyay, Shashi
Nhan đề The Revenue Acceleration rules : Supercharge sales and marketing through artificial intelligence, predictive technologies and account - based strategies / Shashi Upadhyay; Kent McCormick
Thông tin xuất bản New Jersey : John Wiley & Sons, 2018
Mô tả vật lý 180 p.
Từ khóa tự do Acceleration
Từ khóa tự do Revenue
Từ khóa tự do Rules
Tác giả(bs) CN Kent McCormick
Địa chỉ 01Kho Sách TK Ngoại Văn(2): 01302671-2
000 00000nam#a2200000ui#4500
00175009
0023
004C1E5DC3D-3D4B-44BD-BC0E-2A3DD3D75256
005202207011508
008081223s2018 xxu eng
0091 0
039|y20220701150821|zdtmkhue
082 |a658.15|bSH-U
100 |aUpadhyay, Shashi
245 |aThe Revenue Acceleration rules : |bSupercharge sales and marketing through artificial intelligence, predictive technologies and account - based strategies / |cShashi Upadhyay; Kent McCormick
260 |aNew Jersey : |bJohn Wiley & Sons, |c2018
300 |a180 p.
653 |aAcceleration
653 |aRevenue
653 |aRules
700 |aKent McCormick
852|a01|bKho Sách TK Ngoại Văn|j(2): 01302671-2
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01302671 Kho Sách TK Ngoại Văn 658.15 SH-U Sách Ngoại Văn 1
2 01302672 Kho Sách TK Ngoại Văn 658.15 SH-U Sách Ngoại Văn 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào