Luận văn
000 PH-T
Nghiên cứu, ứng dụng Blockchain trong quản lý thông tin học tập và rèn luyện của sinh viên Trường Đại học Mở Hà Nội /
DDC 000
Tác giả CN Phạm, Văn Tuấn
Nhan đề Nghiên cứu, ứng dụng Blockchain trong quản lý thông tin học tập và rèn luyện của sinh viên Trường Đại học Mở Hà Nội / Phạm Văn Tuấn; NHDKH TS. Đinh Tuấn Long
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2021
Mô tả vật lý 82 tr. ; A4
Tùng thư Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
Nguồn bổ sung Tài liệu nội sinh
Từ khóa tự do Sinh viên
Từ khóa tự do Rèn luyện
Từ khóa tự do Quản lý thông tin học tập
Từ khóa tự do Trường Đại học Mở Hà Nội
Từ khóa tự do Ứng dụng Blockchain
Địa chỉ 01Kho Luận văn(1): 01503004
000 00000nam#a2200000ui#4500
00174961
0027
004175D527F-1075-49FA-B1BA-2DAB408470C9
005202205301016
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|a20220530101612|bdtmkhue|y20220525155600|zdtmkhue
082 |a000|bPH-T
100 |aPhạm, Văn Tuấn
245 |aNghiên cứu, ứng dụng Blockchain trong quản lý thông tin học tập và rèn luyện của sinh viên Trường Đại học Mở Hà Nội / |cPhạm Văn Tuấn; NHDKH TS. Đinh Tuấn Long
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2021
300 |a82 tr. ; |cA4
490 |aBộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
541 |aTài liệu nội sinh
653 |aSinh viên
653 |aRèn luyện
653 |aQuản lý thông tin học tập
653 |aTrường Đại học Mở Hà Nội
653 |aỨng dụng Blockchain
852|a01|bKho Luận văn|j(1): 01503004
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvanluanankhoaluan/luanvan/2021/000/phamvantuan/phamvantuan_01thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01503004 Kho Luận văn 000 PH-T Luận văn 1
  1 of 1