Luận văn
000 PH-P
Nghiên cứu một số mô hình mạng học sâu và ứng dụng trong bài toán dự báo điểm tốt nghiệp của sinh viên Trường Cao đẳng cơ khí nông nghiệp /
DDC 000
Tác giả CN Phùng, Thị Minh Phương
Nhan đề Nghiên cứu một số mô hình mạng học sâu và ứng dụng trong bài toán dự báo điểm tốt nghiệp của sinh viên Trường Cao đẳng cơ khí nông nghiệp / Phùng Thị Minh Phương; NHDKH PGS.TS Nguyễn Long Giang
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2022
Mô tả vật lý 70 tr. ; A4
Tùng thư Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
Nguồn bổ sung Tài liệu nội sinh
Từ khóa tự do Bài toán dự báo điểm tốt nghiệp
Từ khóa tự do Mô hình mạng học sâu
Từ khóa tự do Sinh viên Trường Cao đẳng cơ khí nông nghiệp
Địa chỉ 01Kho Luận văn(1): 01503003
000 00000nam#a2200000ui#4500
00174960
0027
0049935FF03-4ED8-4D95-B810-4B09B5315F36
005202205301036
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|a20220530103641|bdtmkhue|y20220525155246|zdtmkhue
082 |a000|bPH-P
100 |aPhùng, Thị Minh Phương
245 |aNghiên cứu một số mô hình mạng học sâu và ứng dụng trong bài toán dự báo điểm tốt nghiệp của sinh viên Trường Cao đẳng cơ khí nông nghiệp / |cPhùng Thị Minh Phương; NHDKH PGS.TS Nguyễn Long Giang
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2022
300 |a70 tr. ; |cA4
490 |aBộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
541 |aTài liệu nội sinh
653 |aBài toán dự báo điểm tốt nghiệp
653 |aMô hình mạng học sâu
653 |aSinh viên Trường Cao đẳng cơ khí nông nghiệp
852|a01|bKho Luận văn|j(1): 01503003
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvanluanankhoaluan/luanvan/2021/000/phungthiminhphuong/1biathumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01503003 Kho Luận văn 000 PH-P Luận văn 1
  1 of 1