Luận văn
000 HO-D
Đánh giá ảnh hưởng của tấn công lỗ đen trong giao thức định tuyến AODV trên mạng Manet /
DDC 000
Tác giả CN Hoàng, Lê Diên
Nhan đề Đánh giá ảnh hưởng của tấn công lỗ đen trong giao thức định tuyến AODV trên mạng Manet / Hoàng Lê Diên; NHDKH PGS.TS Nguyễn Văn Tam
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2022
Mô tả vật lý 79 tr. ; A4
Tùng thư Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
Nguồn bổ sung Tài liệu nội sinh
Từ khóa tự do Giao thức định tuyến AODV
Từ khóa tự do Mạng Manet
Từ khóa tự do Tấn công lỗ đen
Địa chỉ 01Kho Luận văn(1): 01503002
000 00000nam#a2200000ui#4500
00174959
0027
004F46C9120-59AD-43F5-A944-2B5401E63D9B
005202205251625
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|a20220525162544|bdtmkhue|y20220525154533|zdtmkhue
082 |a000|bHO-D
100 |aHoàng, Lê Diên
245 |aĐánh giá ảnh hưởng của tấn công lỗ đen trong giao thức định tuyến AODV trên mạng Manet / |cHoàng Lê Diên; NHDKH PGS.TS Nguyễn Văn Tam
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2022
300 |a79 tr. ; |cA4
490 |aBộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
541 |aTài liệu nội sinh
653 |aGiao thức định tuyến AODV
653 |aMạng Manet
653 |aTấn công lỗ đen
852|a01|bKho Luận văn|j(1): 01503002
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvanluanankhoaluan/luanvan/2021/000/hoangledien/hoangledien_01thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01503002 Kho Luận văn 000 HO-D Luận văn 1
  1 of 1