Sách TK Tiếng Việt
341 NG-T
Tổng quan về Luật quốc tế và Các văn bản Pháp luật
DDC 341
Tác giả CN PGS.TS Nguyễn Thị Thuận
Nhan đề Tổng quan về Luật quốc tế và Các văn bản Pháp luật
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao Động, 2016
Mô tả vật lý 562tr ; 16x24cm
Từ khóa tự do Luật
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Quốc tế
Từ khóa tự do Tổng quan
Từ khóa tự do Văn bản
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(3): 07108932-4
000 00000nam#a2200000ui#4500
00174707
0022
0045B755F6D-CA63-4317-8DDE-C7F04048EFE1
005202110221125
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|y20211021212546|zhatuan
082 |a341|bNG-T
100 |aPGS.TS Nguyễn Thị Thuận
245 |aTổng quan về Luật quốc tế và Các văn bản Pháp luật
260 |aHà Nội : |bLao Động, |c2016
300 |a562tr ; |c16x24cm
653 |aLuật
653 |aPháp luật
653 |aQuốc tế
653 |aTổng quan
653 |aVăn bản
852|a07|bKho Khoa Luật|j(3): 07108932-4
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 07108932 Kho Khoa Luật 341 NG-T Sách Tiếng Việt 1
2 07108933 Kho Khoa Luật 341 NG-T Sách Tiếng Việt 2
3 07108934 Kho Khoa Luật 341 NG-T Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào