Sách TK Tiếng Việt
342.597 LU-A
Luật xử lý vi phạm hành chính
DDC 342.597
Nhan đề Luật xử lý vi phạm hành chính
Thông tin xuất bản Chính trị Quốc gia, 2021
Mô tả vật lý 220tr ; 13x19 cm
Từ khóa tự do Luật
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Vi phạm hành chính
Từ khóa tự do Phạt hành chính
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(5): 07108917-21
000 00000nam#a2200000ui#4500
00174704
0022
004700742CB-19D2-46C5-8679-4008D1BF0C51
005202110221049
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20211021204950|zhatuan
082 |a342.597|bLU-A
245 |aLuật xử lý vi phạm hành chính
260 |bChính trị Quốc gia, |c2021
300 |a220tr ; |c13x19 cm
653 |aLuật
653 |aPháp luật
653 |aVi phạm hành chính
653 |aPhạt hành chính
852|a07|bKho Khoa Luật|j(5): 07108917-21
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 07108917 Kho Khoa Luật 342.597 LU-A Sách Tiếng Việt 1
2 07108918 Kho Khoa Luật 342.597 LU-A Sách Tiếng Việt 2
3 07108919 Kho Khoa Luật 342.597 LU-A Sách Tiếng Việt 3
4 07108920 Kho Khoa Luật 342.597 LU-A Sách Tiếng Việt 4
5 07108921 Kho Khoa Luật 342.597 LU-A Sách Tiếng Việt 5
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào