Sách TK Tiếng Việt
347.597 LU-A
Luật tổ chức tòa án nhân dân
DDC 347.597
Nhan đề Luật tổ chức tòa án nhân dân
Thông tin xuất bản Hà Nội : Hồng Đức, 2016
Mô tả vật lý 88tr ; 14,5x20,5 cm
Từ khóa tự do Luật
Từ khóa tự do Tòa án nhân dân
Từ khóa tự do Luật tổ chức
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(6): 07108906-11
000 00000nam#a2200000ui#4500
00174702
0022
00440A36577-33EB-49FD-A963-E4D5F80E122A
005202110221038
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|y20211021203811|zhatuan
082 |a347.597|bLU-A
245 |aLuật tổ chức tòa án nhân dân
260 |aHà Nội : |bHồng Đức, |c2016
300 |a88tr ; |c14,5x20,5 cm
653 |aLuật
653 |aTòa án nhân dân
653 |aLuật tổ chức
852|a07|bKho Khoa Luật|j(6): 07108906-11
890|a6
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 07108906 Kho Khoa Luật 347.597 LU-A Sách Tiếng Việt 1
2 07108907 Kho Khoa Luật 347.597 LU-A Sách Tiếng Việt 2
3 07108908 Kho Khoa Luật 347.597 LU-A Sách Tiếng Việt 3
4 07108909 Kho Khoa Luật 347.597 LU-A Sách Tiếng Việt 4
5 07108910 Kho Khoa Luật 347.597 LU-A Sách Tiếng Việt 5
6 07108911 Kho Khoa Luật 347.597 LU-A Sách Tiếng Việt 6
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào