Sách TK Tiếng Việt
344.59701 LU-A
Bộ luật lao động
DDC 344.59701
Nhan đề Bộ luật lao động
Lần xuất bản 1
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2020
Mô tả vật lý 192tr ; 13x19cm
Từ khóa tự do Luật
Từ khóa tự do Bộ luật
Từ khóa tự do Lao động
Từ khóa tự do Bộ luật lao động
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(5): 07108897-901
000 00000nam#a2200000ui#4500
00174697
0022
004F83908D8-16B1-4484-B581-60627F2A04AB
005202110221028
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20211021202802|zhatuan
082 |a344.59701|bLU-A
245 |aBộ luật lao động
250 |a1
260 |aHà Nội : |bChính trị quốc gia - Sự thật, |c2020
300 |a192tr ; |c13x19cm
653 |aLuật
653 |aBộ luật
653 |aLao động
653 |aBộ luật lao động
852|a07|bKho Khoa Luật|j(5): 07108897-901
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 07108897 Kho Khoa Luật 344.59701 LU-A Sách Tiếng Việt 1
2 07108898 Kho Khoa Luật 344.59701 LU-A Sách Tiếng Việt 2
3 07108899 Kho Khoa Luật 344.59701 LU-A Sách Tiếng Việt 3
4 07108900 Kho Khoa Luật 344.59701 LU-A Sách Tiếng Việt 4
5 07108901 Kho Khoa Luật 344.59701 LU-A Sách Tiếng Việt 5
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào