Khóa luận
660.6 NG-G
Nghiên cứu xử lý phụ phẩm mỡ cá của quá trình chế biến surimi tạo chế phẩm giàu EPA và DHA /
DDC 660.6
Tác giả CN Nguyễn, Thị Bằng Giang
Nhan đề Nghiên cứu xử lý phụ phẩm mỡ cá của quá trình chế biến surimi tạo chế phẩm giàu EPA và DHA / Nguyễn Thị Bằng Giang; GVHD TS. Trần Quốc Toàn
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2021
Mô tả vật lý 76tr;A4
Tùng thư Khoa Công nghệ sinh học
Thuật ngữ chủ đề xử lý phụ phẩm mỡ cá tạo chế phẩm giàu EPA và DHA
Từ khóa tự do chế biến surimi
Từ khóa tự do EPA và DHA
Từ khóa tự do mỡ cá
Khoa Công nghệ sinh học
Ngành đào tạo Công nghệ sinh học
Địa chỉ Trường Đại học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00174635
0028
0044A0AE9BE-1A27-44FB-B54E-B66F85D28A7C
005202109041711
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|a20210904031151|btdnam|y20210903020618|zntpthao
082 |a660.6|bNG-G
100 |aNguyễn, Thị Bằng Giang
245 |aNghiên cứu xử lý phụ phẩm mỡ cá của quá trình chế biến surimi tạo chế phẩm giàu EPA và DHA / |cNguyễn Thị Bằng Giang; GVHD TS. Trần Quốc Toàn
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2021
300 |a76tr;|cA4
490 |aKhoa Công nghệ sinh học
650 |axử lý phụ phẩm mỡ cá tạo chế phẩm giàu EPA và DHA
653 |achế biến surimi
653 |aEPA và DHA
653 |amỡ cá
690 |aCông nghệ sinh học
691 |aCông nghệ sinh học
852 |aTrường Đại học Mở Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata1/luanvanluanankhoaluan/khoaluan/2021/cnsh/nguyenthibanggiang_kltn2021/nguyenthibanggiang_kltn2021_01thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào