Khóa luận
660.6 NG-C
Nghiên cứu khảo sát các điều kiện trích ly thu dịch quế giàu hoạt chất sinh học cinnamandehyde bằng enzyme ứng dụng sản xuất đồ uống thảo dược /
DDC 660.6
Tác giả CN Nguyễn, Thị Chi
Nhan đề Nghiên cứu khảo sát các điều kiện trích ly thu dịch quế giàu hoạt chất sinh học cinnamandehyde bằng enzyme ứng dụng sản xuất đồ uống thảo dược / Nguyễn Thị Chi; GVHD TS. Đỗ Trọng Hưng
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2021
Mô tả vật lý 43tr;A4
Tùng thư Khoa Công nghệ sinh học
Thuật ngữ chủ đề hoạt chất sinh học cinnamandehyde
Từ khóa tự do cinnamandehyde
Từ khóa tự do đồ uống thảo dược
Từ khóa tự do enzyme
Khoa Công nghệ sinh học
Ngành đào tạo Công nghệ sinh học
Địa chỉ Trường Đại học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00174633
0028
00446AD5189-F0F2-4ED5-92A4-D35595C98E24
005202109030945
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20210902194501|zntpthao
082 |a660.6|bNG-C
100 |aNguyễn, Thị Chi
245 |aNghiên cứu khảo sát các điều kiện trích ly thu dịch quế giàu hoạt chất sinh học cinnamandehyde bằng enzyme ứng dụng sản xuất đồ uống thảo dược / |cNguyễn Thị Chi; GVHD TS. Đỗ Trọng Hưng
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2021
300 |a43tr;|cA4
490 |aKhoa Công nghệ sinh học
650 |ahoạt chất sinh học cinnamandehyde
653 |acinnamandehyde
653 |ađồ uống thảo dược
653 |aenzyme
690 |aCông nghệ sinh học
691 |aCông nghệ sinh học
852 |aTrường Đại học Mở Hà Nội
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào