Khóa luận
660.6 LO-A
Nghiên cứu định hướng khả năng ứng dụng làm chất bảo quản thực phẩm của cây hoàn ngọc /
DDC 660.6
Tác giả CN Lộc, Tú Anh
Nhan đề Nghiên cứu định hướng khả năng ứng dụng làm chất bảo quản thực phẩm của cây hoàn ngọc / Lộc Tú Anh; GVHD PGS. TS. Nguyễn La Anh
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2021
Mô tả vật lý 52tr;A4
Tùng thư Khoa Công nghệ sinh học
Thuật ngữ chủ đề Chất bảo quản thực phẩm
Từ khóa tự do cây hoàn ngọc
Từ khóa tự do chất bảo quản
Từ khóa tự do thực phẩm
Khoa Công nghệ sinh học
Ngành đào tạo Công nghệ sinh học
Môn học Khóa luận tốt nghiệp
Địa chỉ Trường Đại học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00174630
0028
0045C63A43B-0818-4375-A7A2-148C184D6393
005202108281644
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20210828024455|zntpthao
082 |a660.6|bLO-A
100 |aLộc, Tú Anh
245 |aNghiên cứu định hướng khả năng ứng dụng làm chất bảo quản thực phẩm của cây hoàn ngọc / |cLộc Tú Anh; GVHD PGS. TS. Nguyễn La Anh
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2021
300 |a52tr;|cA4
490 |aKhoa Công nghệ sinh học
650 |aChất bảo quản thực phẩm
653 |acây hoàn ngọc
653 |achất bảo quản
653 |athực phẩm
690 |aCông nghệ sinh học
691 |aCông nghệ sinh học
692 |aKhóa luận tốt nghiệp
852 |aTrường Đại học Mở Hà Nội
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào