Giáo trình
410 MA-C
Cơ Sở Ngôn Ngữ Học Và Tiếng Việt /
DDC 410
Tác giả CN Mai, Ngọc Chừ
Nhan đề Cơ Sở Ngôn Ngữ Học Và Tiếng Việt / Mai Ngọc Chừ, Vũ Đức Nghiệu, Hoàng Trọng Phiến
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 13
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo Dục Việt Nam, 2020
Mô tả vật lý 307 tr. ; 21 cm
Tóm tắt Giáo trình này nhằm giới thiệu một cách giản dị và có hệ thống những khái niệm cơ bản, mở đầu của ngôn ngữ học và tiếng Việt. Trên cơ sở đó, sinh viên sẽ từ chỗ biết để rồi tiến tới hiểu những kiến thức sâu rộng hơn của khoa học về ngôn ngữ nói chung và tiếng Việt nói riêng, được trình bày trong các giáo trình nâng cao ở giai đoạn sau.
Từ khóa tự do Ngôn ngữ học
Từ khóa tự do Tiếng Việt
Từ khóa tự do Dẫn luận ngôn ngữ
Địa chỉ 13Kho Khoa Tiếng Trung Quốc(5): 13101016-20
000 00000nam#a2200000ui#4500
00174618
0021
004CB027CAB-0809-433A-B0D3-5B76FDE15039
005202107130912
008
0091 0
039|y20210712191209|zdtmkhue
082 |a410|bMA-C
100 |aMai, Ngọc Chừ
245 |aCơ Sở Ngôn Ngữ Học Và Tiếng Việt / |cMai Ngọc Chừ, Vũ Đức Nghiệu, Hoàng Trọng Phiến
250 |aTái bản lần thứ 13
260 |aHà Nội : |bGiáo Dục Việt Nam, |c2020
300 |a307 tr. ; |c21 cm
520 |aGiáo trình này nhằm giới thiệu một cách giản dị và có hệ thống những khái niệm cơ bản, mở đầu của ngôn ngữ học và tiếng Việt. Trên cơ sở đó, sinh viên sẽ từ chỗ biết để rồi tiến tới hiểu những kiến thức sâu rộng hơn của khoa học về ngôn ngữ nói chung và tiếng Việt nói riêng, được trình bày trong các giáo trình nâng cao ở giai đoạn sau.
653 |aNgôn ngữ học
653 |aTiếng Việt
653 |aDẫn luận ngôn ngữ
852|a13|bKho Khoa Tiếng Trung Quốc|j(5): 13101016-20
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 13101016 Kho Khoa Tiếng Trung Quốc 410 MA-C Giáo trình 1
2 13101017 Kho Khoa Tiếng Trung Quốc 410 MA-C Giáo trình 2
3 13101018 Kho Khoa Tiếng Trung Quốc 410 MA-C Giáo trình 3
4 13101019 Kho Khoa Tiếng Trung Quốc 410 MA-C Giáo trình 4
5 13101020 Kho Khoa Tiếng Trung Quốc 410 MA-C Giáo trình 5
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào