Sách TK Tiếng Việt
658.4076 NG-T
Bài tập quản trị chiến lược /
DDC 658.4076
Tác giả CN Ngô, Kim Thanh
Nhan đề Bài tập quản trị chiến lược / PGS.TS. Ngô Kim Thanh
Lần xuất bản Tái bản lần thứ hai
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học kinh tế quốc dân, 2015
Mô tả vật lý 335 tr. ; 21 cm
Từ khóa tự do Bài tập
Từ khóa tự do Chiến lược
Từ khóa tự do Quản trị học
Địa chỉ 05Kho Khoa Du lich(5): 05102026-30
000 00000nam#a2200000ui#4500
00174616
0022
0042B224A63-5E60-4FDB-BC08-DD934682D8E5
005202107130849
008
0091 0
039|y20210712184946|zdtmkhue
082 |a658.4076|bNG-T
100 |aNgô, Kim Thanh
245 |aBài tập quản trị chiến lược / |cPGS.TS. Ngô Kim Thanh
250 |aTái bản lần thứ hai
260 |aHà Nội : |bĐại học kinh tế quốc dân, |c2015
300 |a335 tr. ; |c21 cm
653 |aBài tập
653 |aChiến lược
653 |aQuản trị học
852|a05|bKho Khoa Du lich|j(5): 05102026-30
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 05102027 Kho Khoa Du lich 658.4076 NG-T Sách Tiếng Việt 2
2 05102028 Kho Khoa Du lich 658.4076 NG-T Sách Tiếng Việt 3
3 05102029 Kho Khoa Du lich 658.4076 NG-T Sách Tiếng Việt 4
4 05102030 Kho Khoa Du lich 658.4076 NG-T Sách Tiếng Việt 5
5 05102026 Kho Khoa Du lich 658.4076 NG-T Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào