Sách TK Tiếng Việt
381.072 NG-Y
Nghiên cứu Marketing: Dành cho sinh viên và những người làm marketing trong các doanh nghiệp /
DDC 381.072
Tác giả CN Nguyễn, Thị Hoàng Yến
Nhan đề Nghiên cứu Marketing: Dành cho sinh viên và những người làm marketing trong các doanh nghiệp / TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến
Thông tin xuất bản H. : Thông tin và Truyền thông, 2016
Mô tả vật lý 200 tr. : Hình vẽ, bảng ; 24 cm
Tóm tắt Giới thiệu tổng quan về nghiên cứu marketing gồm: Xác định mục tiêu nghiên cứu, thiết kế nghiên cứu, thu thập thông tin (thứ cấp, định tính và định lượng), phân tích dữ liệu và viết báo cáo kết quả nghiên cứu
Nguồn bổ sung Sách mua bổ sung
Từ khóa tự do Nghiên cứu
Từ khóa tự do Tiếp thị
Địa chỉ 05Kho Khoa Du lich(5): 05102001-5
000 00000nam#a2200000ui#4500
00174613
0022
00499028D81-EC10-49FA-BCF5-3AB6D7976304
005202106281405
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|y20210628000540|zdtmkhue
082 |a381.072|bNG-Y
100 |aNguyễn, Thị Hoàng Yến
245 |aNghiên cứu Marketing: Dành cho sinh viên và những người làm marketing trong các doanh nghiệp / |cTS. Nguyễn Thị Hoàng Yến
260 |aH. : |bThông tin và Truyền thông, |c2016
300 |a200 tr. : |bHình vẽ, bảng ; |c24 cm
520 |aGiới thiệu tổng quan về nghiên cứu marketing gồm: Xác định mục tiêu nghiên cứu, thiết kế nghiên cứu, thu thập thông tin (thứ cấp, định tính và định lượng), phân tích dữ liệu và viết báo cáo kết quả nghiên cứu
541 |aSách mua bổ sung
653 |aNghiên cứu
653 |aTiếp thị
852|a05|bKho Khoa Du lich|j(5): 05102001-5
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 05102001 Kho Khoa Du lich 381.072 NG-Y Sách Tiếng Việt 1
2 05102002 Kho Khoa Du lich 381.072 NG-Y Sách Tiếng Việt 2
3 05102003 Kho Khoa Du lich 381.072 NG-Y Sách Tiếng Việt 3
4 05102004 Kho Khoa Du lich 381.072 NG-Y Sách Tiếng Việt 4
5 05102005 Kho Khoa Du lich 381.072 NG-Y Sách Tiếng Việt 5
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào