Sách TK Tiếng Việt
915.97 NG-T
Địa lí du lịch cơ sở lí luận và thực tiễn phát triển ở Việt Nam /
DDC 915.97
Tác giả CN Nguyễn, Minh Tuệ
Nhan đề Địa lí du lịch cơ sở lí luận và thực tiễn phát triển ở Việt Nam / PGS.TS Nguyễn Minh Tuệ; TS. Vũ Đình Hòa (Đồng chủ biên)
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục Việt Nam, 2020
Mô tả vật lý 543 tr. ; 27 cm
Tóm tắt Trình bày cơ sở lí luận về địa lí du lịch, nhu cầu và tài nguyên du lịch, tổ chức không gian du lịch, chiến lược và quy hoạch phát triển du lịch. Giới thiệu về tài nguyên du lịch và thực tiễn phát triển du lịch ở bảy vùng du lịch ở Việt Nam
Nguồn bổ sung Sách mua bổ sung
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Địa lý
Từ khóa tự do Phát triển
Từ khóa tự do Du lịch
Tác giả(bs) CN TS. Vũ Đình Hòa
Địa chỉ 13Kho Khoa Tiếng Trung Quốc(5): 13101006-10
000 00000nam#a2200000ui#4500
00174611
0022
004BCB3C666-A9E4-4C35-BAD8-3E44DA58B4E0
005202106251045
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20210624204556|zdtmkhue
082 |a915.97|bNG-T
100 |aNguyễn, Minh Tuệ
245 |aĐịa lí du lịch cơ sở lí luận và thực tiễn phát triển ở Việt Nam / |cPGS.TS Nguyễn Minh Tuệ; TS. Vũ Đình Hòa (Đồng chủ biên)
260 |aH. : |bGiáo dục Việt Nam, |c2020
300 |a543 tr. ; |c27 cm
520 |aTrình bày cơ sở lí luận về địa lí du lịch, nhu cầu và tài nguyên du lịch, tổ chức không gian du lịch, chiến lược và quy hoạch phát triển du lịch. Giới thiệu về tài nguyên du lịch và thực tiễn phát triển du lịch ở bảy vùng du lịch ở Việt Nam
541 |aSách mua bổ sung
653 |aViệt Nam
653 |aĐịa lý
653 |aPhát triển
653 |aDu lịch
700 |aTS. Vũ Đình Hòa
852|a13|bKho Khoa Tiếng Trung Quốc|j(5): 13101006-10
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 13101006 Kho Khoa Tiếng Trung Quốc 915.97 NG-T Sách Tiếng Việt 1
2 13101007 Kho Khoa Tiếng Trung Quốc 915.97 NG-T Sách Tiếng Việt 2
3 13101008 Kho Khoa Tiếng Trung Quốc 915.97 NG-T Sách Tiếng Việt 3
4 13101009 Kho Khoa Tiếng Trung Quốc 915.97 NG-T Sách Tiếng Việt 4
5 13101010 Kho Khoa Tiếng Trung Quốc 915.97 NG-T Sách Tiếng Việt 5
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào