Sách TK Tiếng Việt
915.97 BU-Y
Tuyến điểm du lịch Việt Nam /
DDC 915.97
Tác giả CN Bùi, Thị Hải Yến
Nhan đề Tuyến điểm du lịch Việt Nam / Bùi Thị Hải Yến
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 10
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2020
Mô tả vật lý 499 tr. ; 24 cm
Tóm tắt Khái quát về điều kiện tự nhiên, tài nguyên du lịch và kết cấu hạ tầng của Việt Nam cùng một số tuyến, điểm du lịch các vùng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Nam Bộ.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Du lịch
Từ khóa tự do Địa danh
Từ khóa tự do Du lịch VIệt Nam
Từ khóa tự do Điều kiện tự nhiên
Địa chỉ 05Kho Khoa Du lich(5): 05101976-80
000 00000nam#a2200000ui#4500
00174609
0022
004922E26ED-D193-4026-B387-597807DD34B9
005202106250935
008
0091 0
039|y20210624193521|zdtmkhue
082 |a915.97|bBU-Y
100 |aBùi, Thị Hải Yến
245 |aTuyến điểm du lịch Việt Nam / |cBùi Thị Hải Yến
250 |aTái bản lần thứ 10
260 |aHà Nội : |bGiáo dục Việt Nam, |c2020
300 |a499 tr. ; |c24 cm
520 |aKhái quát về điều kiện tự nhiên, tài nguyên du lịch và kết cấu hạ tầng của Việt Nam cùng một số tuyến, điểm du lịch các vùng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Nam Bộ.
653 |aViệt Nam
653 |aDu lịch
653 |aĐịa danh
653 |aDu lịch VIệt Nam
653 |aĐiều kiện tự nhiên
852|a05|bKho Khoa Du lich|j(5): 05101976-80
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 05101976 Kho Khoa Du lich 915.97 BU-Y Sách Tiếng Việt 1
2 05101977 Kho Khoa Du lich 915.97 BU-Y Sách Tiếng Việt 2
3 05101978 Kho Khoa Du lich 915.97 BU-Y Sách Tiếng Việt 3
4 05101979 Kho Khoa Du lich 915.97 BU-Y Sách Tiếng Việt 4
5 05101980 Kho Khoa Du lich 915.97 BU-Y Sách Tiếng Việt 5
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào