Sách TK Tiếng Việt
342.597082 LUA
Luật cư trú
DDC 342.597082
Nhan đề Luật cư trú
Thông tin xuất bản H. : Chính trị Quốc gia sự thật, 2021
Mô tả vật lý 51 tr. ; 19 cm
Nguồn bổ sung Sách mua bổ sung
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Văn bản pháp luật
Từ khóa tự do Luật cư trú
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(5): 07103883-7
000 00000nam#a2200000ui#4500
00174607
0022
00495ACF789-7103-4285-8A34-C9BEC75093EF
005202106231004
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20210622200447|zdtmkhue
082 |a342.597082|bLUA
245 |aLuật cư trú
260 |aH. : |bChính trị Quốc gia sự thật, |c2021
300 |a51 tr. ; |c19 cm
541 |aSách mua bổ sung
653 |aViệt Nam
653 |aPháp luật
653 |aVăn bản pháp luật
653 |aLuật cư trú
852|a07|bKho Khoa Luật|j(5): 07103883-7
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 07103883 Kho Khoa Luật 342.597082 LUA Sách Tiếng Việt 1
2 07103884 Kho Khoa Luật 342.597082 LUA Sách Tiếng Việt 2
3 07103885 Kho Khoa Luật 342.597082 LUA Sách Tiếng Việt 3
4 07103886 Kho Khoa Luật 342.597082 LUA Sách Tiếng Việt 4
5 07103887 Kho Khoa Luật 342.597082 LUA Sách Tiếng Việt 5
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào