Sách TK Tiếng Việt
342.59706802632 LUA
Luật cán bộ, công chức (Hiện hành) (Sửa đổi, bổ sung năm 2019). Luật viên chức (Hiện hành) (Sửa đổi, bổ sung năm 2019) và Nghị định của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
DDC 342.59706802632
Nhan đề Luật cán bộ, công chức (Hiện hành) (Sửa đổi, bổ sung năm 2019). Luật viên chức (Hiện hành) (Sửa đổi, bổ sung năm 2019) và Nghị định của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
Thông tin xuất bản H. : Chính trị Quốc gia sự thật, 2021
Mô tả vật lý 163 tr. ; 19 cm
Nguồn bổ sung Sách mua bổ sung
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Văn bản pháp luật
Từ khóa tự do Luật Công chức
Từ khóa tự do Luật Viên chức
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(5): 07103878-82
000 00000nam#a2200000ui#4500
00174606
0022
0042B5B9040-5F4B-4466-BF7B-CE4B18251464
005202106231000
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20210622200056|zdtmkhue
082 |a342.59706802632|bLUA
245 |aLuật cán bộ, công chức (Hiện hành) (Sửa đổi, bổ sung năm 2019). Luật viên chức (Hiện hành) (Sửa đổi, bổ sung năm 2019) và Nghị định của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
260 |aH. : |bChính trị Quốc gia sự thật, |c2021
300 |a163 tr. ; |c19 cm
541 |aSách mua bổ sung
653 |aViệt Nam
653 |aPháp luật
653 |aVăn bản pháp luật
653 |aLuật Công chức
653 |aLuật Viên chức
852|a07|bKho Khoa Luật|j(5): 07103878-82
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 07103878 Kho Khoa Luật 342.59706802632 LUA Sách Tiếng Việt 1
2 07103879 Kho Khoa Luật 342.59706802632 LUA Sách Tiếng Việt 2
3 07103880 Kho Khoa Luật 342.59706802632 LUA Sách Tiếng Việt 3
4 07103881 Kho Khoa Luật 342.59706802632 LUA Sách Tiếng Việt 4
5 07103882 Kho Khoa Luật 342.59706802632 LUA Sách Tiếng Việt 5
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào