Sách TK Tiếng Việt
346.59707 LUA
Luật các tổ chức tín dụng (Hiện hành) :
DDC 346.59707
Nhan đề Luật các tổ chức tín dụng (Hiện hành) : Sửa đổi, bổ sung năm 2017
Thông tin xuất bản H. : Chính trị Quốc gia sự thật, 2019
Mô tả vật lý 207 tr. ; 19 cm
Nguồn bổ sung Sách mua bổ sung
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Văn bản pháp luật
Từ khóa tự do Luật tổ chức tín dụng
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(5): 07103873-7
000 00000nam#a2200000ui#4500
00174605
0022
0045ACAD3CC-D0E9-4F36-A369-515CAD91B705
005202106230956
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20210622195606|zdtmkhue
082 |a346.59707|bLUA
245 |aLuật các tổ chức tín dụng (Hiện hành) : |bSửa đổi, bổ sung năm 2017
260 |aH. : |bChính trị Quốc gia sự thật, |c2019
300 |a207 tr. ; |c19 cm
541 |aSách mua bổ sung
653 |aViệt Nam
653 |aPháp luật
653 |aVăn bản pháp luật
653 |aLuật tổ chức tín dụng
852|a07|bKho Khoa Luật|j(5): 07103873-7
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 07103873 Kho Khoa Luật 346.59707 LUA Sách Tiếng Việt 1
2 07103874 Kho Khoa Luật 346.59707 LUA Sách Tiếng Việt 2
3 07103875 Kho Khoa Luật 346.59707 LUA Sách Tiếng Việt 3
4 07103876 Kho Khoa Luật 346.59707 LUA Sách Tiếng Việt 4
5 07103877 Kho Khoa Luật 346.59707 LUA Sách Tiếng Việt 5
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào