Sách TK Tiếng Việt
344.59702 LE-L
Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm xã hội bắt buộc /
DDC 344.59702
Tác giả CN Lê, Thu Lan
Nhan đề Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm xã hội bắt buộc / Lê Thu Lan; Lương Thị Thu Hiền; Trần Thị Thùy Dương
Thông tin xuất bản H. : Chính trị Quốc gia sự thật, 2017
Mô tả vật lý 212 tr. ; 21 cm
Nguồn bổ sung Sách mua bổ sung
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Bảo hiểm xã hội
Từ khóa tự do Sách hỏi đáp
Tác giả(bs) CN Lương Thị Thu Hiền
Tác giả(bs) CN Trần Thị Thùy Dương
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(5): 07103858-62
000 00000nam#a2200000ui#4500
00174602
0022
004BB54F340-1047-4469-9362-EBFA7BEBAF5A
005202106230930
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20210622193017|zdtmkhue
082 |a344.59702|bLE-L
100 |aLê, Thu Lan
245 |aHướng dẫn thực hiện bảo hiểm xã hội bắt buộc / |cLê Thu Lan; Lương Thị Thu Hiền; Trần Thị Thùy Dương
260 |aH. : |bChính trị Quốc gia sự thật, |c2017
300 |a212 tr. ; |c21 cm
541 |aSách mua bổ sung
653 |aViệt Nam
653 |aPháp luật
653 |aBảo hiểm xã hội
653 |aSách hỏi đáp
700 |aLương Thị Thu Hiền
700|aTrần Thị Thùy Dương
852|a07|bKho Khoa Luật|j(5): 07103858-62
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 07103858 Kho Khoa Luật 344.59702 LE-L Sách Tiếng Việt 1
2 07103859 Kho Khoa Luật 344.59702 LE-L Sách Tiếng Việt 2
3 07103860 Kho Khoa Luật 344.59702 LE-L Sách Tiếng Việt 3
4 07103861 Kho Khoa Luật 344.59702 LE-L Sách Tiếng Việt 4
5 07103862 Kho Khoa Luật 344.59702 LE-L Sách Tiếng Việt 5
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào