Giáo trình
330.068 DO-T
Quản lý Nhà nước về Kinh tế /
DDC 330.068
Tác giả CN Đỗ Hoàng Toàn
Nhan đề Quản lý Nhà nước về Kinh tế / GS.TS Đỗ Hoàng Toàn (Chủ biên); TS. Nguyễn Tiến Hùng
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2021
Mô tả vật lý 235 tr. ; A4
Tùng thư Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
Nguồn bổ sung Tài liệu nội sinh
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Kinh tế
Từ khóa tự do Quản lý nhà nước
Tác giả(bs) CN TS. Nguyễn Tiến Hùng
Địa chỉ Trường Đại học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00174498
0021
00460AB38C5-2C6F-40B0-ADA8-23CBB0B26999
005202104061452
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|a20210406005254|bdtmkhue|y20210406004249|zdtmkhue
082 |a330.068|bDO-T
100 |aĐỗ Hoàng Toàn
245 |aQuản lý Nhà nước về Kinh tế / |cGS.TS Đỗ Hoàng Toàn (Chủ biên); TS. Nguyễn Tiến Hùng
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2021
300 |a235 tr. ; |cA4
490 |aBộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
541 |aTài liệu nội sinh
653 |aGiáo trình
653 |aKinh tế
653 |aQuản lý nhà nước
700 |aTS. Nguyễn Tiến Hùng
852 |aTrường Đại học Mở Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/giaotrinh_baigiangtruong/300_khoahocxahoi/330_kinhtehoc/giaotrinhquanlynhanuocvekinhte/quanlynhanuocvekinhte_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào