Giáo trình
332.155 PH-N
Giáo trình Thanh toán Quốc tế /
DDC 332.155
Tác giả CN Phan, Tiến Nam
Nhan đề Giáo trình Thanh toán Quốc tế / TS. Phan Tiến Nam
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2020
Mô tả vật lý 332 tr. ; A4
Tùng thư Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
Nguồn bổ sung Tài liệu nội sinh
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Thanh toán quốc tế
Tác giả(bs) CN TS. Lê Thanh Hà
Tác giả(bs) CN ThS. Dương Đức Thắng
Tác giả(bs) CN ThS. Nguyễn Thùy Linh
Địa chỉ Trường Đại học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00174496
0021
004D4102FB5-C14C-4AB7-82B8-0BBB9A1D87BE
005202104060918
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20210405191810|bdtmkhue|y20210405183910|zdtmkhue
082 |a332.155|bPH-N
100 |aPhan, Tiến Nam
245 |aGiáo trình Thanh toán Quốc tế / |cTS. Phan Tiến Nam
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2020
300 |a332 tr. ; |cA4
490 |aBộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
541 |aTài liệu nội sinh
653 |aGiáo trình
653 |aThanh toán quốc tế
700 |aTS. Lê Thanh Hà
700|aThS. Dương Đức Thắng
700|aThS. Nguyễn Thùy Linh
852 |aTrường Đại học Mở Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/giaotrinh_baigiangtruong/300_khoahocxahoi/330_kinhtehoc/giaotrinhthanhtoanquocte/giaotrinhthanhtoanquocte_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào