Giáo trình
658 NG-H
Quản trị kinh doanh tổng hợp /
DDC 658
Tác giả CN Nguyễn, Tiến Hùng
Nhan đề Quản trị kinh doanh tổng hợp / TS. Nguyễn Tiến Hùng
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2020
Mô tả vật lý 362 tr. ; A4
Tùng thư Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
Nguồn bổ sung Tài liệu nội sinh
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Quản trị kinh doanh tổng hợp
Tác giả(bs) CN TS. Nguyễn Thị Thu Hương
Tác giả(bs) CN TS. Lê Thị Hằng
Tác giả(bs) CN TS. Nguyễn Thị Thu Hường
Địa chỉ Trường Đại học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00174495
0021
0044FA24856-3D37-46A6-97AC-436AD3972CB0
005202104060832
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20210405183214|bdtmkhue|y20210404213652|zdtmkhue
082 |a658|bNG-H
100 |aNguyễn, Tiến Hùng
245 |aQuản trị kinh doanh tổng hợp / |cTS. Nguyễn Tiến Hùng
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2020
300 |a362 tr. ; |cA4
490 |aBộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
541 |aTài liệu nội sinh
653 |aGiáo trình
653 |aQuản trị kinh doanh tổng hợp
700 |aTS. Nguyễn Thị Thu Hương
700|aTS. Lê Thị Hằng
700|aTS. Nguyễn Thị Thu Hường
852 |aTrường Đại học Mở Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/giaotrinh_baigiangtruong/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/quantrikinhdoanhtonghop/giaotrinhquantrikinh doanhtonghop_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào