Giáo trình
428 LE-T
Business English :
DDC 428
Tác giả CN Lê, Thị Ánh Tuyết
Nhan đề Business English : For Internal Use / Lê Thị Ánh Tuyết
Nhan đề khác Tiếng Anh Thương Mại
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2020
Mô tả vật lý 135 tr. ; A4
Tùng thư The ministry of education and training; Hanoi Open University
Nguồn bổ sung Tài liệu nội sinh
Từ khóa tự do Tiếng Anh Thương mại
Từ khóa tự do English
Từ khóa tự do Business
Tác giả(bs) CN Nguyen Thi Thu Huong, MA.
Tác giả(bs) CN Le Thi Vy, MA.
Địa chỉ Trường Đại học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00174494
0021
00430C1A3C8-5CF6-4821-943C-CE4D7BA60263
005202104051125
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20210404212504|bdtmkhue|y20210404205642|zdtmkhue
082 |a428|bLE-T
100 |aLê, Thị Ánh Tuyết
245 |aBusiness English : |bFor Internal Use / |cLê Thị Ánh Tuyết
246 |aTiếng Anh Thương Mại
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2020
300 |a135 tr. ; |cA4
490 |aThe ministry of education and training; Hanoi Open University
541 |aTài liệu nội sinh
653 |aTiếng Anh Thương mại
653 |aEnglish
653 |aBusiness
700 |aNguyen Thi Thu Huong, MA.
700|aLe Thi Vy, MA.
852 |aTrường Đại học Mở Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/giaotrinh_baigiangtruong/400_ngonngu/420_tienganh_tienganhco/business english (tienganhthuongmai)/business english (tiếng anh thương mại)_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào