Kết quả NCKH
740 BU-L
Nghiên cứu ứng dụng cầu cổ Việt Nam trong thiết kế trang trí không gian cảnh quan sân vườn. Mã số MHN 2020-02.27 :
DDC 740
Tác giả CN Bùi, Văn Long
Nhan đề Nghiên cứu ứng dụng cầu cổ Việt Nam trong thiết kế trang trí không gian cảnh quan sân vườn. Mã số MHN 2020-02.27 : Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Trường / ThS Bùi Văn Long
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2020
Mô tả vật lý 95 tr. ; A4
Nguồn bổ sung Tài liệu nội sinh
Từ khóa tự do trang trí không gian cảnh quan sân vườn
Từ khóa tự do Ứng dụng cầu cổ Việt Nam
Tác giả(bs) CN ThS Kim Duy Văn
Tác giả(bs) CN HS. Đỗ Trung Kiên
Địa chỉ 01Kho Kết quả NCKH(1): 01700086
000 00000nam#a2200000ui#4500
00174493
0029
004217F395D-2A66-4B60-89BF-679838B05FB3
005202104081108
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20210407210850|bdtmkhue|y20210404192530|zdtmkhue
082 |a740|bBU-L
100 |aBùi, Văn Long
245 |aNghiên cứu ứng dụng cầu cổ Việt Nam trong thiết kế trang trí không gian cảnh quan sân vườn. Mã số MHN 2020-02.27 : |bBáo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Trường / |cThS Bùi Văn Long
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2020
300 |a95 tr. ; |cA4
541 |aTài liệu nội sinh
653 |atrang trí không gian cảnh quan sân vườn
653 |aỨng dụng cầu cổ Việt Nam
700 |aThS Kim Duy Văn
700|aHS. Đỗ Trung Kiên
852|a01|bKho Kết quả NCKH|j(1): 01700086
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/nghiencuukhoahoc/2020/740/buivanlong/buivanlong_01thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01700086 Kho Kết quả NCKH 740 BU-L Nghiên Cứu Khoa Học 1
  1 of 1